Značky kvality a jak se v nich vyznat

Značky kvality a jak se v nich vyznat

Kladete si otázku, podle čeho vlastně poznat, že je potravina, kterou chcete nakoupit skutečně kvalitní, česká nebo bio?

Jediné, na co se můžete spolehnout je označení na obalu. Tzv. značky kvality vám pomohou lépe přiblížit, co vkládáte do svého nákupního košíku.

Mnozí z vás se již určitě setkali se značkou KLASA, jejíž prioritou je nabízet kvalitní potraviny, které vykazují výjimečné kvalitativní charakteristiky, jež zvyšují přidanou hodnotu produktu a zaručují jeho jedinečnost ve vztahu k běžným výrobkům dostupným na trhu.

Další značkou kvality je Regionální potravina, udělovaná Ministerstvem zemědělství nejkvalitnějším zemědělským a potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Produkt musí být vyroben na území kraje, ve kterém bylo ocenění uděleno, a ze surovin dané oblasti.

Logem s českou vlajkou a nápisem „Česká potravina“ nebo jen slovy „Česká potravina“ si mohou potravináři dobrovolně označit své výrobky, pokud splní dvě základní podmínky, jde o místo výroby v České republice a stanovený podíl českých surovin. Je to tedy značka odkazující na místo původu potraviny.

Dále na potravinách najdete evropské značky kvality, jež poskytuje Evropská unie pro některé potraviny jisté záruky kvality. Systémem je reprezentován třemi značkami určenými k ochraně a propagaci jmen kvalitních zemědělských výrobků a produktů.

Biopotraviny, které byly vypěstovány a vyrobeny v souladu s platnou legislativou a byly následně certifikovány jako BIO, najdete pod národním logem tzv. biozebrou a pod evropským logem tzv. biolistem.