Farmářská cena

Zemědělští prvovýrobci prodávají své zboží odběratelům za tzv. farmářskou cenu. Ta činí zpravidla jen malou část z toho, co zaplatí zákazník za hotový výrobek v obchodě. Rozdíl mezi farmářskou a spotřebitelskou cenou tvoří vedle nákladů na zpracování, dopravu nebo uskladnění především náklady a přírážka obchodníků.