Spokojený život pro všechny, to je animal welfare

Spokojený život pro všechny, to je animal welfare

Zvíře je živá bytost, která si zaslouží prožít svůj život v důstojných podmínkách bez bolesti, utrpení a za důkladné péče, pozornosti a ochrany člověka.

I tak by se dal ve stručnosti popsat tzv. animal welfare, jehož cílem je zajistit zvířatům životní pohodu. Hlavní zásady podmiňující welfare zvířete vyjadřuje soubor koncepcí (dříve označovaný jako zákon pěti svobod): svoboda od hladu, žízně a podvýživy, svoboda od nepohodlí, svoboda od bolesti, zranění a onemocnění, svoboda projevit přirozené chování a svoboda od stresu, strachu a úzkosti. A přesně podle těchto zásad se snaží chovat svá zvířata i čeští zemědělci. Ochranou zvířat se zabývají především Ministerstvo zemědělství a Státní veterinární správa.