Klan Pokorných buduje rybníky a stromořadí za desítky milionů

Klan Pokorných buduje rybníky a stromořadí za desítky milionů

Zemědělskou půdu ve Zdoníně na Nymbursku, na které hospodaří několik generací rodina Pokorných, rozdělují aleje stromů a soustava několika vodních nádrží na celkem 18 ha.

Třpytící se vodní plochy působí vedle polí s pšenicí, ječmenem, žitem, sójou, špenátem, kukuřicí nebo olejninami jako z jiného světa a lákají ptactvo, jako jsou labutě nebo husice. Mezi rybníky se prohánějí bažanti a občas se tam zatoulají i zajíci nebo srnčí zvěř. „Líbí se nám to a baví nás to. Důvodem je vrátit krajině vodu,“ vysvětluje Luboš Pokorný, který v budování jmenovaných krajinných prvků navázal na svého otce Vladimíra Pokorného.

Na farmě ve Zdoníně s tím začali v roce 2000 a investovali už 20 mil. Kč, z čehož zhruba 4 mil. Kč pocházely z vlastních zdrojů. Pokorný plánuje ve vysazování větrolamů nadále pokračovat i proto, že v tom vidí přínosy pro hospodaření. „Přispívají k udržení vody v krajině a pomáhají zamezit vodní i větrné erozi,“ dodává.

Hospodaří na necelých 600 ha orné půdy a k podniku patří ještě další farma ve Vykáni. Do rodinného podnikání je zapojený také bratr Luboše Pokorného Tomáš. Farmy jsou orientované převážně na rostlinnou výrobu.

Barbora Pánková, Agrární komora ČR
Foto Luboš Pokorný