Českou škrobárnu podržel export do Číny, kde vyrábějí skleněné nudle

Českou škrobárnu podržel export do Číny, kde vyrábějí skleněné nudle

Pandemie koronaviru, který se před rokem rozšířil z Číny do celého světa, stále ochromuje chod řady tuzemských podniků. Současně tím druhotně dopadá na další společnosti, jako jsou dodavatelé do gastronomie. K nim patří i Lyckeby Amylex, a.s., která vyrábí v Horažďovicích bramborový škrob.

Této firmě z Plzeňska však výrazně pomohlo posílení exportu právě do Číny, kde její produkty používají při výrobě skleněných nudlí. Lyckeby Amylex dodá letos do této země kolem 9 000 t bramborového škrobu za 130 mil. Kč.

„Projevili jsme zájem prodat čínským zákazníkům více zboží. Oni naše výrobky potřebovali a jelikož byli spokojeni se spoluprací z minulosti, povedlo se to,“ vysvětlil pro AGRObase Ivica Punčikar, generální ředitel Lyckeby Amylex. Číňané současně nabídli podle Punčikara firmě odbyt za lepší cenu, která vzhledem k pandemii a nadprůměrnému objemu loňské sklizně brambor v Evropě klesala.

Zkušenost s čínským trhem není pro Lyckeby Amylex nová, poprvé na něj pronikla se svými výrobky zhruba před 8 lety. Od té doby spolupracuje hned s několika čínskými partnery, s nimiž jedná přímo. „Pro obchodování je to jiný svět než Evropa. Čínští zákazníci si velice cení osobních vazeb a na dálku je velmi obtížné je vybudovat. Snažíme se proto dbát na to, co je pro ně důležité. Na prvním místě je férovost a korektnost,“ popsal Punčikar s tím, že za přednost firmy považuje v tomto ohledu přesnost dokumentace.

Punčikar proto doufá, že Lyckeby Amylex bude dodávat do Číny větší objemy svých výrobků i nadále, přitom ještě loni tam vyvezla pouze 2 800 t bramborového škrobu. Podle generálního ředitele to závisí především na objemu budoucích sklizní brambor.

„Brambory jsou velmi závislé na podmínkách počasí. Ale kdybychom měli k dispozici objem, z něhož vyrobíme takové množství škrobu jako nyní, realizace exportu nebude problém,“ poznamenal. Firma loni zpracovala 116 000 t brambor, což je nejvíce za poslední dekádu, a z nich vyrobila přes 25 000 t škrobu.


Jak se vyrábí škrob
Výroba škrobu začíná nákupem brambor od pěstitele. Dodávka brambor je zvážena a je u ní stanoven obsah škrobu a stupeň znečištění. Následně jsou brambory unášeny proudem vody do sekce praní. Na separátorech jsou odstraněny všechny částice těžší a lehčí než brambory jako například kameny a zbytky natě. Hlína se odstraňuje v pracích bubnech. Očištěné a vyprané brambory jsou na struhácích rozstrouhány na jemnou kaši, ze které se odseparuje vláknina a oddělí hlízová šťáva. Vzniklá škrobová suspenze se přečistí na pásových filtrech. Poté se škrob předsouší na vakuových filtrech. Konečné sušení probíhá v horkovzdušené sušárně a následuje balení.
Nevýhodou čínského trhu je však vývoz na poměrně velkou vzdálenost, což se projevuje především během probíhající pandemie. Doprava se celosvětově prodražuje a některé přepravní společnosti si podle Punčikara začaly účtovat dokonce speciální poplatek za dodržení termínů. Lyckeby Amylex dále dodává kromě Číny do Spojených států, Itálie, Portugalska, Nizozemska, Německa nebo západoevropských zemí. Tržby z exportu tvoří firmě přes dvě třetiny z celkového obratu, který v předešlém účetním roce končícím srpnem 2020 činil přes půl miliardy korun. Zisk dosáhl téměř 22 mil. Kč.


Kromě dopravy firmě komplikuje situaci také snížený odbyt do gastronomie kvůli zavřeným restauracím a hotelům v době pandemie. „Objednávky v tomto segmentu se snížily. Část naší výroby tvoří dextrin pro potravinářské účely, který se používá při potahování hranolek,“ vysvětlil Punčikar. Kromě potravinářství se výrobky Lyckeby Amylex dále uplatňují ve farmacii, při výrobě lepidel a barev a v dalších průmyslových odvětvích.

Hospodářské výsledky v dalším účetním roce, to znamená od loňského září do konce letošního srpna, firma očekává z výše uvedených důvodů podobné jako v předchozím období, a to přestože se do nich již promítne loňský rekord ve zpracovaném objemu brambor. Ty firma odebírá od dodavatelů převážně z Česka a částečně z Německa. „Dodavatele v Německu máme jako pojistku v případě slabší úrody v Česku,“ vysvětlil Punčikar.

Lyckeby Amylex současně plánuje pokračovat v investičním plánu, který začala v roce 2016. Od tohoto roku investovala do modernizace provozu v Horažďovicích přes 300 mil. Kč a letos tuto částku navýší o další desítky milionů směřujících například do balicí linky včetně robotů a modernizace expedičního skladu.

Zpracovaný objem brambor
(v tunách)

2011 85 105
2012 57 765
2013 50 210
2014 91 350
2015 58 464
2016 95 950
2017 101 649
2018 81 996
2019 88 358
2020* 116 000

Zdroj: obchodní rejstřík

*odhad Lyckeby Amylex

Barbora Pánková, Agrární komora ČR