Agrospol zlepšuje pohodu dojnic za stovky milionů

Agrospol zlepšuje pohodu dojnic za stovky milionů

Podnik Agrospol hospodařící v Malém Boru na Plzeňsku dal během posledních 10 let více než 200 mil. Kč za dvě produkční stáje pro 730 dojnic, novou porodnu, silážní žlaby, stáj pro otelené dojnice a potřebnou kapacitu skladovacích jímek a hnojiště.

V nových prostorných stájích mají dojnice mnohem více místa a mohou se rozhodnout, jestli si půjdou odpočinout do boxu nebo se půjdou nakrmit. „Všechny provozy plně odpovídají podmínkám welfare pro skot. Samozřejmostí je uzavřený obrat stáda, důsledně se věnujeme odchovu telat a jalovic,“ říká ředitel společnosti a také člen jejího představenstva Zdeněk Částka. Podnik současně buduje ještě novou kruhovou robotickou dojírnu o 32 místech za přibližně 50 mil. Kč, která bude dokončena letos na podzim.

Právě výroba mléka, které dodává do táborského Mlékařského a hospodářského družstva JIH, je podle Částky jedním ze tří pilířů, na nichž podnikání této společnosti s loňskými téměř 128 milionovými tržbami stojí. Zisk po zdanění činil loni 7,6 mil. Kč. Agrospol chová 750 dojnic holštýnského plemene s roční produkcí mléka kolem 8 mil. l. Dojnice tvoří jen zhruba polovinu stáda hovězího dobytka podniku, vedle telat a jalovic jsou v něm dále masné krávy bez tržní produkce mléka a početně omezený výkrm býků masných plemen.

Podnikání Agrospolu je závislé dále na rostlinné výrobě, přestože hospodaří v nadmořské výšce kolem 500 metrů nad mořem. Obdělává přes 2 000 ha, z čehož největší plochy zabírají pšenice a brambory, v menším měřítku též ječmen a některé druhy olejnin. Zásadní význam má vedle komerčních plodin výroba vlastních objemových krmiv, tedy siláž a travní a luskoobilné senáže. Využívá technologie precizního zemědělství. Díky systému Varistar provádí variabilní aplikaci dusíkatých hnojiv do řepky i obilovin a díky technologii Seed Eye probíhá setí obilnin a řepky dokonce s přesností na jedince. Samochodný postřikovač JD 5430i umožňuje vypínat jednotlivé sekce podle GPS. 

Právě brambory, které se nacházejí na ploše 300 ha, označuje Částka za pomyslný další pilíř byznysu společnosti. Jejich hlavním odběratelem je místní výrobce škrobu Lyckeby Amylex sídlící v nedalekých Horažďovicích, kam jen loni podnik prodal 11 tis. t brambor. „Proto jsme v minulosti zainvestovali do dvou odkameňovacích a sázecích linek. Máme také samochodný dvouřádkový sběrač, vše od značky Grimme,“ chlubí se Částka.

Od švédsko-české firmy Lyckeby Amylex, která dodává své výrobky vedle evropských zemí také do Spojených států nebo Číny, dále Agrospol odebírá bramborové zdrtky do bioplynové stanice a zahuštěnou hlízovou šťávu z brambor sloužící jako hnojivo. „Díky této regionální spolupráci se nám oboustranně daří šetřit nejen náklady, ale také životní prostředí,“ vysvětluje Částka.

Bioplynová stanice je dalším zdrojem příjmů Agrospolu a zužitkuje v ní vedle bramborových zdrtků, vznikajících jako vedlejší produkt při nastrouhání a vypírání škrobu z brambor, dále materiál ze stájí. Bioplynovou stanici o výkonu 750 kWh pořídila společnost bez dotace.

„Správným hospodařením, tedy masivním využitím hnoje od telat, jalovic a z poroden včetně hovězí kejdy z produkčních stájí a digestátu z bioplynové stanice zvládáme bohatě zásobit naši zemědělskou půdu organickou hmotou,“ vysvětluje Částka. Podnik má také vlastní studny, vodojem a vodovod a hospodářství je tak v mnoha ohledech prakticky soběstačné.

Úřad Agrární komory ČR